Bộ Xây Dựng thống nhất chuyển đổi đá bazan lỗ hỏng làm VLXD thông thường

Bộ Xây Dựng thống nhất chuyển đổi đá bazan lỗ hỏng làm VLXD thông thườngBộ Xây Dựng vừa có văn bản thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sử dụng đá bazan lỗ hỏng đã được cấp phép khai thác chuyển đổi sang làm ật liệu xây dựng thông thường.

Bộ Xây dựng thống nhất chuyển đổi đá bazan lỗ hổng làm VLXD thông thường

(25/03/2015 8:55:15 AM) Bộ Xây dựng vừa có văn bản thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sử dụng đá bazan lỗ hổng đã được cấp phép khai thác chuyển đổi sang làm vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường.
Trước đó, ngày 22/01/2015, Bộ Xây dựng nhận được công văn số 560/UBND-CNN của UBND tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị chuyển đổi đá bazan lỗ hổng sang làm vật liệu xây dựng thông thường. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng nhận thấy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, một số mỏ đá bazan được UBND tỉnh cấp phép khai thác làm vật liệu xây dựng thông thường và được Hội đồng trữ lượng của tỉnh phê duyệt trữ lượng, ngoài đá bazan đặc xít làm vật liệu xây dựng thông thường còn kèm theo chủng loại đá bazan lỗ hổng làm đá phụ gia xi măng, mặc dù đá bazan lỗ hổng vẫn đạt chất lượng để làm đá xây dựng.

Hiện tỉnh Đồng Nai không có nhu cầu sử dụng đá bazan lỗ hổng làm phụ gia xi măng, khối lượng đá bazan lỗ hổng đi kèm từ việc khai thác các mỏ đá xây dựng đã được UBND tỉnh Đồng Nai cấp phép phải lưu giữ lớn tại mỏ, gây mất an toàn trong khai thác và cơ quan quản lý nhà nước khó khăn trong việc quản lý sử dụng đá bazan lỗ hổng chế biến thành đá xây dựng. 

Trong khi đó, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có nhiều công trình trọng điểm quốc gia đang và chuẩn bị triển khai nên cần một lượng đá xây dựng lớn.

Ngày 04/12/2014, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã có văn bản số 2641/ĐCKS-KS, thống nhất với việc điều chỉnh lĩnh vực sử dụng đá bazan lỗ hổng sang làm vật liệu xây dựng thông thường có giá trị kinh tế cao hơn so với sử dụng làm phụ gia xi măng, việc này là hợp lý, phù hợp với yêu cầu sử dụng hiệu quả tài nguyên.

Qua kiểm tra các hồ sơ liên quan cho thấy, một số mỏ đá bazan được UBND tỉnh Đồng Nai cấp phép làm vật liệu xây dựng thông thường không nằm trong Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng, phần trữ lượng đá bazan lỗ hổng đi kèm không cân đối vào nhu cầu sử dụng nguyên liệu cho công nghiệp xi măng tại phía Nam. 

Do đó, việc sử dụng phần đá bazan lỗ hổng đi kèm được khai để thác làm vật liệu xây dựng thông thường nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế, tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên là cần thiết, phù hợp với quy định hiệu hành.

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đá làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ phát triển hạ tầng ở địa phương, phục vụ một số công trình quan trọng đang thi công, Bộ Xây dựng thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sử dụng đá bazan lỗ hổng đã được cấp phép khai thác chuyển đổi sang làm vật liệu xây dựng thông thường.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện việc khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đá bazan theo quy định của Luật Khoáng sản hiện hành.

Theo Kim Thoa (Báo Xây Dựng)

 

Tp.Hồ Chí Minh

Skype: dungle1705 dungle1705

Điện thoại: 0916 887 879


Tp.Hà Nội

Skype: vietstones vietstones

Điện thoại: 0938 119 189

Copyright © 2012. All rights reserved. Website chính thức của Công ty VietStones.