Thủ tục xuất khẩu đá bazan cắt theo quy cách

Câu hỏi: 17195:

Công ty chúng tôi có hợp đồng xuất khâu Đá Bazan Tự Nhiên xuất đi Nhật Bản, Xin quý tổ tư vấn cho công ty chúng tôi hỏi một số vấn đề sau:

1. Đá Bazan tự nhiên cắt theo quy cách có được xuất khẩu không?

2. Nếu được xuất khẩu thì có phai xin giấy phép của cơ quan hay đơn vị nào không?

3. Mặt hàng đá bazan tự nhiên cắt theo quy cách khi được xuất khẩu thì có phai đóng loại thuế nào không?

4. Mã HS của đá bazan cắt theo quy cách là chương bao nhiêu?

Ngày gửi: 20/06/2016 - Trả lời: 24/06/2016

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần giao nhận vận tải thống nhất

Địa chỉ: 860/60x/10 xô viết nghệ tĩnh phường 25 quận Bình Thạnh TP.Hồ Chí Minh - Email : minhsang@cds-shipping.com

Về vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1.  Chính sách:

- Đá Bazan tự nhiên cắt theo quy cách, doanh nghiệp tham khảo Điều 4 Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng quy định điều kiện khoáng sản làm vật liệu xây dựng được phép xuất khẩu.

Do không đủ thông tin về tên, bản chất hàng hoá nên đề nghị công ty xác định chính xác thực tế hàng hoá có nằm trong Danh mục hàng hoá được phép phép xuất khẩu hay không cũng như đảm báo các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật để thực hiện đúng quy định.

2.  Mã HS: Công ty có thể tham khảo mã HS sau: 3. Về chính sách thuế:

-    Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

-    Căn cứ Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa năm của Hội đồng hợp tác Hải quan Thế giới;

-    Căn cứ Phụ lục I Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế 2016 ban hành theo Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính

-  Mã số thuế tham khảo:

 Phân nhóm 2516-Đá granit, đá pocfia, bazan, đá cát kết (sa thạch) và đá khác để làm tượng đài hay đá xây dựng, đã hoặc chưa đẽo thô hay mới chỉ cắt bằng cưa hoặc cách khác, thành khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông).

-         MS 25161210: dạng khối, thuế suất xuất khẩu ưu đãi 25%;

-          MS 25161220: dạng tấm, thuế suất xuất khẩu ưu đãi 17%.

-         MS 25169090: Loại khác, thuế suất xuất khẩu ưu đãi 17%.

Đề nghị công ty tham khảo các quy định trên để thực hiện và liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn thực hiện.

Để tham khảo thêm, công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn