Nghệ An: Tổng kiểm tra các Mỏ khai thác đá

Nghệ An: Tổng kiểm tra các Mỏ khai thác đáĐể kịp thời chấn chỉnh tình trạng trên, ngày 13/5/2013, UBND tỉnh đã có Công điện số 14/CĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền ký về việc chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước hoạt động khai thác đá xây dựng.
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng do sạt lở mỏ đá gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Qua kiểm tra các vụ tai nạn cho thấy, nguyên nhân chủ yếu là do việc thiết kế và thi công khai thác mỏ không đúng với các quy định về an toàn khai thác mỏ lộ thiên; các tổ chức, cá nhân tham gia khai thác đá xây dựng không đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn, năng lực điều hành mỏ và chưa tuân thủ các điều kiện về an toàn lao động.
 
Bên cạnh đó, các sở, ngành, chính quyền địa phương thực hiện chưa tốt công tác quản lý Nhà nước sau khi cấp phép; các mỏ đá không đảm bảo an toàn hoặc hết hạn giấy phép vẫn tiếp tục khai thác nhưng chưa được chấn chỉnh, xử lý; công tác thanh, kiểm tra hiệu quả chưa cao và xử lý vi phạm thiếu kiên quyết. Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng trên, ngày 13/5/2013, UBND tỉnh đã có Công điện số 14/CĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền ký về việc chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước hoạt động khai thác đá xây dựng.
 
Theo Công điện này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 6/2013/CT-UBND ngày 7/3/2013 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 5/2/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác quản lý Nhà nước theo lĩnh vực được phân công, địa bàn phụ trách.
 
Công văn cũng nêu rõ, giao UBND các huyện, thành, thị tổng kiểm tra toàn bộ các mỏ đá xây dựng đang khai thác tại địa phương, tiến hành đình chỉ những mỏ không đảm bảo an toàn đối với người và thiết bị; đình chỉ và không để tái diễn đối với những khu vực khai thác đá trái phép; đối với các mỏ đá hết hạn khai thác, yêu cầu các doanh nghiệp đóng cửa mỏ và đưa mỏ về trạng thái an toàn; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.
 
Sở Xây dựng tập trung việc chấn chỉnh công tác lập, thẩm định thiết kế cơ sở của Dự án đầu tư và thiết kế mỏ, phân định rõ diện tích đất của khu vực khai thác và khu vực chế biến khoáng sản, các khu vực chế biến đá xây dựng phải có khoảng cách đảm bảo an toàn với khu vực khai thác; quy mô khai thác, vận chuyển của mỏ đá xây dựng phải phù hợp với cơ sở hạ tầng giao thông của địa phương.
 
Tiến hành rà soát, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế mỏ của các mỏ đá với hiện trạng tổ chức khai thác của doanh nghiệp để chấn chỉnh, xử lý các trường hợp thiết kế mỏ không phù hợp; hướng dẫn các chủ mỏ điều chỉnh hồ sơ thiết kế mỏ và tổ chức khai thác phù hợp với quy phạm, điều kiện kỹ thuật khai thác mỏ đá xây dựng.
 
Đối với Sở TNMT, cần tập trung công tác lập thẩm định đề án thăm dò, báo cáo kết quả thăm dò; không thẩm định đề án thăm dò, báo cáo kết quả thăm dò đối với các khu vực mỏ không có điều kiện địa hình, ranh giới phù hợp để bố trí các công trình mỏ. Không thẩm định cấp giấy phép khai thác khoáng sản đối với các trường hợp thiết kế cơ sở mỏ chưa được chỉnh sửa, phê duyệt theo quy định và điều kiện hạ tầng giao thông xung quanh khu vực mỏ không đảm bảo; trước khi cấp phép, các chủ mỏ phải cam kết sử dụng phương tiện vận chuyển phù hợp và có trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng hạ tầng giao thông trong quá trình hoạt động. Kịp thời tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để tổng kiểm tra các mỏ đá, từng bước lập lại hoạt động khai thác mỏ đá xây dựng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo việc phát triển bền vững, gắn với công tác bảo vệ môi trường và an toàn lao động.

Tp.Hồ Chí Minh

Skype: dungle1705 dungle1705

Điện thoại: 0916 887 879


Tp.Hà Nội

Skype: vietstones vietstones

Điện thoại: 0938 119 189

Copyright © 2012. All rights reserved. Website chính thức của Công ty VietStones.